Giờ Trận Kênh
Ngày 01/04/2023
18:30
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Man City vs Liverpool
K+SPORT1
21:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Arsenal vs Leeds Utd
K+SPORT1
21:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Brighton vs Brentford
K+SPORT2
21:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Nottingham Forest vs Wolves
K+Live 1
21:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Bournemouth vs Fulham
K+CINE
21:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Crystal Palace vs Leicester City
K+LIFE
23:30
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Chelsea vs Aston Villa
K+SPORT1
Ngày 02/04/2023
20:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
West Ham Utd vs Southampton
K+SPORT1
22:30
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Newcastle vs Man Utd
K+SPORT1
Ngày 04/04/2023
02:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Everton vs Tottenham
K+SPORT1
Ngày 05/04/2023
01:45
Ngoại Hạng Anh, vòng 7
Bournemouth vs Brighton
K+LIFE
01:45
Ngoại Hạng Anh, vòng 7
Leeds Utd vs Nottingham Forest
K+CINE
01:45
Ngoại Hạng Anh, vòng 7
Leicester City vs Aston Villa
K+SPORT2
02:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 8
Chelsea vs Liverpool
K+SPORT1
Ngày 06/04/2023
02:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 7
West Ham Utd vs Newcastle
K+LIFE
02:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 25
Man Utd vs Brentford
K+SPORT1
Ngày 22/04/2023
21:00
Cúp FA, vòng Ban Ket
Brighton vs Man Utd
FPT Play
21:00
Cúp FA, vòng Ban Ket
Man City vs Sheffield Utd
FPT Play